JASNÁ VÍZIA REGIÓNU

 • Otvorene a odborne diskutujme o dlhodobej hospodárskej perspektíve regiónu
 • Budeme nápomocní iniciatíve zapísania Bojnického zámku do zoznamu svetového dedičstva UNESCO: Jedna z najvýznamnejších kultúrnych a turistických pamiatok, žiaľ, doteraz nie je v zozname svetového dedičstva, nemôže tak čerpať dôležité prostriedky
 • Podporujeme rozvoj letiska v Prievidzi: podporou vyasfaltovania letiskovej plochy

ZDRAVOTNÍCTVO

Budeme bojovať za bojnickú nemocnicu:

 • aby ostala v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja bez privatizácie
 • aby sa hľadalo riešenie jej zaradenia do koncovej siete nemocníc
 • aby sa zvýšil počet lôžok na oddeleniach, kde ich je málo
 • aby hospodárila tak, že si pacient nebude nosiť vlastné hygienické potreby
 • aby sa v jej areáli vytvorila možnosť bezplatného parkovania

DOPRAVA A INFRAŠTRUKTÚRA

Nemáme radi kolóny a životu nebezpečné cesty. Zasadíme sa o zvýšenie bezpečnosti a plynulosti na cestách druhej a tretej triedy, a to týmito krokmi:

 • Vyhradením tretieho jazdného pruhu na Bojnickej ceste v Prievidzi pre autobusy a cyklistov
 • Rekonštrukciou veľmi zlej cesty medzi Prievidzou a Sebedražím
 • Vybudovaním odbočovacieho pruhu pri odbočke na Nitrianske Sučany
 • Podporíme obnovu vlakovej dopravy na trati z Prievidze do Nitrianskeho Pravna
  Vráťme vlakovú dopravu na trati Prievidza - Nitrianske Pravno, aby aj naši študenti a seniori mohli jazdiť zadarmo. Znížime tak frekvenciu automobilovej dopravy na tejto ceste, kde sú každý deň kolóny.
 • Neklamme ľuďom o rýchlostnej ceste R2
  Otvorene informujme ľudí, že budovanie rýchlostnej cesty je v nedohľadne. Obchvat Bánoviec nad Bebravou vystavaný v polovičnom profile nikdy nemôže byť časťou plnohodnotnej rýchlostnej cesty.
 • Pracujme na uskutočniteľných riešeniach
  Prídavný pruh pre existujúcu cestu prvej triedy medzi Novákmi a Bánovcami

TRANSPARENTNOSŤ A KOMUNIKÁCIA

 • Redukcia externých firiem, ktoré realizujú pre kraj verejné obstarávanie posilnením interných kapacít úradu
 • Úprimná otvorenosť verejnej kontrole, viac informácií o procesoch v samospráve aj nad rámec zákona
 • Priblíženie regionálnej samosprávy obyvateľom prípravou zasadnutia zastupiteľstva mimo krajského mesta aspoň raz ročne
 • diskusia s obyvateľmi aj na sociálnych sieťach a ďalších moderných komunikačných kanáloch. Náš mladý tím prinesie moderné formy komunikácie s ľuďmi.

ŠKOLSTVO

 • Odpolitizovanie nominácií do rád škôl
 • participácia pri príprave Stratégie rozvoja školstva TSK po roku 2020
 • zavedenie princípu vrátenia finančných prostriedkov z odpredaja školských budov naspäť do rozvoja školstva v rámci príslušného okresu