Nezávislí kandidáti
okresu Prievidza
za poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja:

OffVideoOnVideo
 

Vážení obyvatelia okresu Prievidza!

Sme skupina ľudí, ktorým záleží na tom, kam a ako sa uberá Horná Nitra. Snažíme sa aktívne pôsobiť vo verejnom živote v našich profesiách i vo voľnom čase v rôznych oblastiach. Predstavili sme sa už v roku 2017 pred voľbami do Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja ako skupina nezávislých kandidátov. Spája nás rovnaký príbeh a úprimná túžba po tom, aby mal náš okres a kraj jasnú víziu, zdravé nemocnice, dobré školy, aby boli otvorene a múdro riadené.

Jasná Voľba nie je politická strana ale tím nezávislých iniciatívnych ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty. Ako desiatka nezávislých kandidátov na poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja opäť kandidujeme spoločne, ako jeden tím, aj v roku 2022.

Symbolom našej iniciatívy je aj tento raz petrolejová lampa, ktorá svieti, pomáha a spája. Páči sa nám biblická symbolika prinášania svetla. Veríme, že poslanci majú byť príkladom v plnení si svojich povinností, v zodpovednosti a v transparentnosti. Chceme si posvietiť na aktivity, ktoré regionálna samospráva vykonáva.

V rámci Trenčianskeho kraja je Horná Nitra často v úzadí. Chceme preto, aby o našom regióne bolo počuť, a radi sa o to pričiníme. Nedovolíme, aby sa o našom okrese rozhodovalo na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja potichu, za zatvorenými dverami alebo bez účasti našich zástupcov.

Centrom nášho kraja je mesto Trenčín a okresy na Považí. Vidieť to hlavne pri investíciách. Kým Horná Nitra čaká na svoju rýchlostnú cestu celé desaťročia, Považie má kvalitnú cestnú sieť vybudovanú už celé roky. Táto nerovnováha vzniká aj na úrovni samosprávneho kraja. Stačí sa pozrieť na kvalitu krajskej knižnice v Trenčíne a v Prievidzi.

Od vzniku Jasnej Voľby sa snažíme o to, aby sme kraj priblížili ľuďom, pretože na pôde kraja sa rozhoduje aj o zásadných veciach, ktoré v záplave informácií unikajú pozornosti verejnosti. Dlhodobo poukazujeme na potrebu silnejšieho presadzovania záujmov Hornej Nitry, ktorú čaká aj neľahká výzva transformácie. Máme záujem tvoriť fungujúci kraj, riešiť problémy nášho zdravotníctva, školstva. Dôležité nie je len budovanie nového urgentného príjmu v bojnickej nemocnici. Rovnako dôležité je aj riešiť preplnené ambulancie, nedostatok lekárov, taktiež obnovu nemocničných priestorov. Chceme, aby okres Prievidza zastupovali na pôde kraja ľudia, ktorí uprednostňujú záujmy nášho regiónu a nie svoje osobné záujmy. Chceme, aby nás zastupovali poslanci, o práci ktorých bude počuť.

Chceme silnú HORNÚ NITRU, pretože okres Prievidza je najväčší okres v Trenčianskom kraji.

 

Nezávislí kandidáti okresu Prievidza
za poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja:

OffVideoOnVideo
 

Vážení obyvatelia okresu Prievidza!

Sme skupina ľudí, ktorým záleží na tom, kam a ako sa uberá Horná Nitra. Snažíme sa aktívne pôsobiť vo verejnom živote v našich profesiách i vo voľnom čase v rôznych oblastiach. Predstavili sme sa už v roku 2017 pred voľbami do Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja ako skupina nezávislých kandidátov. Spája nás rovnaký príbeh a úprimná túžba po tom, aby mal náš okres a kraj jasnú víziu, zdravé nemocnice, dobré školy, aby boli otvorene a múdro riadené.

Jasná Voľba nie je politická strana ale tím nezávislých iniciatívnych ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty. Ako desiatka nezávislých kandidátov na poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja opäť kandidujeme spoločne, ako jeden tím, aj v roku 2022.

Symbolom našej iniciatívy je aj tento raz petrolejová lampa, ktorá svieti, pomáha a spája. Páči sa nám biblická symbolika prinášania svetla. Veríme, že poslanci majú byť príkladom v plnení si svojich povinností, v zodpovednosti a v transparentnosti. Chceme si posvietiť na aktivity, ktoré regionálna samospráva vykonáva.

V rámci Trenčianskeho kraja je Horná Nitra často v úzadí. Chceme preto, aby o našom regióne bolo počuť, a radi sa o to pričiníme. Nedovolíme, aby sa o našom okrese rozhodovalo na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja potichu, za zatvorenými dverami alebo bez účasti našich zástupcov.

Centrom nášho kraja je mesto Trenčín a okresy na Považí. Vidieť to hlavne pri investíciách. Kým Horná Nitra čaká na svoju rýchlostnú cestu celé desaťročia, Považie má kvalitnú cestnú sieť vybudovanú už celé roky. Táto nerovnováha vzniká aj na úrovni samosprávneho kraja. Stačí sa pozrieť na kvalitu krajskej knižnice v Trenčíne a v Prievidzi.

Od vzniku Jasnej Voľby sa snažíme o to, aby sme kraj priblížili ľuďom, pretože na pôde kraja sa rozhoduje aj o zásadných veciach, ktoré v záplave informácií unikajú pozornosti verejnosti. Dlhodobo poukazujeme na potrebu silnejšieho presadzovania záujmov Hornej Nitry, ktorú čaká aj neľahká výzva transformácie. Máme záujem tvoriť fungujúci kraj, riešiť problémy nášho zdravotníctva, školstva. Dôležité nie je len budovanie nového urgentného príjmu v bojnickej nemocnici. Rovnako dôležité je aj riešiť preplnené ambulancie, nedostatok lekárov, taktiež obnovu nemocničných priestorov. Chceme, aby okres Prievidza zastupovali na pôde kraja ľudia, ktorí uprednostňujú záujmy nášho regiónu a nie svoje osobné záujmy. Chceme, aby nás zastupovali poslanci, o práci ktorých bude počuť.

Chceme silnú HORNÚ NITRU, pretože okres Prievidza je najväčší okres v Trenčianskom kraji.