Nezávislí kandidáti okresu Prievidza
za poslancov Trančianskeho samosprávneho kraja:

Podpora župana

Nezávislí kandidáti združení v iniciatíve Jasná Voľba sa rozhodli vyjadriť podporu nezávislému kandidátovi na župana Štefanovi Škultétymu.

restartoffresstarton

Tlačová konferencia

Záznam z tlačovej konferencie pri predstavení Jasnej Voľby

(Daddy's Cafe, Prievidza) Predstavenie prvých 7 kandidátov iniciatívy Jasná voľba.

offon