Nezávislí kandidáti okresu Prievidza
za poslancov Trančianskeho samosprávneho kraja:

1. RNDr. Viera Beňová

riaditeľka piaristickej školy


7. Ing. Martin Drozd

správca informačného systému


8. Mgr. Michal Ďureje

hovorca mesta Prievidza


13. Mgr. Jozef Franek

vedúci nábytkárskej dielne


26. Ing. Andrej Kmotorka

člen lídrov Spoločenstva Piar, podnikateľ


55. Mária Šramková, PhD.

lekár, primárka anesteziológie


56. Mgr. Martin Šujan

marketingový manažér


61. Ing. Tomáš Tines

stavebný inžinier


65. Mgr. Alojz Vlčko

vedúci kancelárie primátorky mesta Prievidza