Nezávislí kandidáti okresu Prievidza
za poslancov Trančianskeho samosprávneho kraja:

5. Michaela Brunclíková

regionálna predsedníčka občianskeho združenia Úsmev ako dar


Dlhodobo, už 24 rokov, pôsobí v mimovládnom sektore, v sociálnej oblasti. Verí v silu a dôležitosť rodiny a preto jej poslaním je pomáhať opusteným deťom, náhradným rodinám, mladým dospelým a biologickým rodinám riešiť ich krízové situácie s rešpektovaním sily a hodnoty rodiny. Za svoju prácu si vyslúžila niekoľko prestížnych ocenení ako Prievidzský anjel, Sociálny čin roka 2020 či cena Milana Rúfusa od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2021.

11. Martin Drozd

vedúci technicko-prevádzkového odboru bojnickej nemocnice


Keďže pracuje v bojnickej nemocnici, dlhodobo rieši problematiku udržateľnej zdravotnej starostlivosti a jej efektívneho financovania. Vo voľnom čase sa zameriava aj na oblasť ochrany životného prostredia. Pomáha napríklad pri riešení problematiky nelegálnych skládok. Takisto je aktívnym turistom a značkárom, ako vyškolený dobrovoľník udržiava a obnovuje značenie na mnohých turistických chodníkoch na Hornej Nitre.

12. Michal Ďureje

hovorca mesta Prievidza - poslanec TSK


Vyštudoval politológiu na UKF v Nitre. Od roku 2017 pôsobí ako krajský poslanec, je tiež hovorcom mesta Prievidza. Svoje poznatky a skúsenosti z oblasti samosprávy presadzuje v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde patrí medzi najaktívnejších poslancov. Vo svojej poslaneckej práci sa najviac zameriava na efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi a poukazovanie na nehospodárne procesy. Aj v ďalších rokoch chce pomáhať riešiť problémy nášho regiónu, s ktorými sa stretávajú obyvatelia v jednotlivých obciach a mestách Hornej Nitry. Má 38 rokov, je ženatý a má tri deti.

26. Ambróz Jamriško

riaditeľ Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi


Dlhodobo pôsobí v oblasti školstva. Bol zástupcom riaditeľa, a v súčasnosti pracuje ako riaditeľ Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi. Vzdelávanie vníma ako veľmi dôležité a záleží mu na tom, aby v našom regióne pôsobili kvalitné školy. Chce aktívne napomáhať tvorbe a nastaveniu stredoškolských vzdelávacích procesov tak, aby boli spravodlivé aj pre cirkevné a súkromné školy.

33. Viera Mrázová

riaditeľka neziskovej organizácie Jazmín z Handlovej


V oblasti sociálnych služieb pôsobí od roku 2005. V súčasnosti je riaditeľkou neziskovej organizácie Jazmín v Handlovej. Celé roky podáva pomocnú ruku tým, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii. Jej klientmi sú týrané ženy, matky s deťmi a ľudia bez domova vrátane seniorov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi. Týchto ľudí sa s láskou snaží vrátiť opäť do bežného života. Za svoju dlhoročnú prácu bola nominovaná na Národnú cenu starostlivosti Dobré srdce 2022 v kategórii Manažér.

41. Ladislav Smatana

veterinárny lekár z Bojníc


Ukončil Vysokú školu veterinárnu v Brne v roku 1988. Neskôr absolvoval pobyt na Veterinary Teaching Hospital Colorado State University vo Fort Colins, čo asi najviac ovplyvnilo jeho ďalšiu prácu a smerovanie. Svoje skúsenosti s vedením rôznych slovenských ale aj zahraničných kolektívov chce naplno využiť pri tvorbe procesov na regionálnej úrovni. V ťažkom období, ktoré čaká naše samosprávy, bude veľmi dôležitá komunikácia pri definovaní a stanovení priorít pri používaní verejných zdrojov, a práve tu ponúka svoje odborné skúsenosti.

45. Katarína Svobodová

námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť bojnickej nemocnice


Dlhodobo pomáha v zdravotníctve Hornej Nitry. Veľkú pozornosť venuje záchrane ľudských životov. V minulosti pôsobila v radoch záchrannej zdravotnej služby. Aktuálne prispieva k stabilizácii kapacít zdravotných pracovníkov. Nedostatok sestier a lekárov považuje za jeden z najväčších problémov Hornej Nitry. Jeho riešenie vidí vo vzdelávaní mladých ľudí, ktorému sa aktívne venuje aj ako vysokoškolský pedagóg. V prípade zvolenia by sa rada ďalej venovala získavaniu nových zdravotníckych pracovníkov do zdravotníctva na Hornej Nitre.

50. Mária Šramková

primárka OAIM bojnickej nemocnice


Mária Šramková, lekárka intenzívnej medicíny, ktorá študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine a od jej ukončenia v r. 1991 pracuje ako anestéziologička i intenzivista v našom regióne. Venuje sa mladým zdravotníkom zdravotným sestrám i zdravotníckym záchranárom, snaží sa o vylepšenie zdravotníckej pomoci aj v našom regióne. Od roku 2017 pôsobí ako krajská poslankyňa a vo svojej práci dlhodobo presadzuje záujmy bojnickej nemocnice. Vďaka jej aktívnemu prístupu bola zakúpená potrebná technika a vybavenie na rôznych oddeleniach Nemocnice s poliklinikou v Bojniciach.

55. Tomáš Tines

stavebný inžinier z Bojníc


Ako projektant vo svojej práci získal bohaté skúsenosti a znalosti v oblasti napĺňania legislatívnych požiadaviek a plánovania ekonomicky uskutočniteľných projektov. V súčasnom neľahkom období narástol význam ekonomickej aj environmentálnej udržateľnosti, a jeho skúsenosti v tejto oblasti sú preto veľmi cenné. Ako poslanec sa chce venovať definovaniu priorít nášho kraja a hľadaniu kreatívnych riešení súčasných problémov. Je ženatý a má tri deti.

58. Alojz Vlčko

vedúci kancelárie primátorky Prievidze


Vyštudoval marketingovú komunikáciu na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoje skúsenosti z práce v samospráve okresného mesta chce využiť pri rozhodovaní na úrovni krajskej samosprávy. Aktuálne sa venuje procesu Transformácie regiónu Horná Nitra. Angažuje sa aj vo viacerých dobrovoľníckych aktivitách. Je vodcom prievidzských skautov, vedie aj oddiel mladších chlapcov - vĺčat. Je šéfredaktorom farského časopisu Bartolomej a členom správnej rady neziskovej organizácie Charita - dom sv. Vincenta. V minulosti pôsobil aj ako redaktor portálu MobilMania.sk, jeho koníčkom tak ostala mobilná komunikácia a všetko čo s ňou súvisí. Je ženatý a má tri deti.