ZDRAVOTNÍCTVO je našou prioritou

Celé volebné obdobie sa naši poslanci snažili pomáhať bojnickej nemocnici. Zasadili sme sa napríklad o zastavenie predražených právnych služieb, čím nemocnica ušetrila desiatky tisíc eur. Významnú intervenciu sme vyvinuli pri predĺžení tzv. exekučnej amnestie nemoc- níc, čím sa ochránila aj naša nemocnica. Bojnická nemocnica otvorila aj svoju vlastnú lekáreň, vďaka čomu sa zlepšilo jej hospodárenie.

POMOC obciam po povodniach

V roku 2021 tvrdo udreli prívalové povodne v obciach okresu Prievidza. Napríklad v obci Valaská Belá. Prívalové dažde za sebou zanechali zničené mosty, a podmyté krajnice ciest. Naši poslanci iniciovali finančnú pomoc na tento účel z nedočerpaných krajských dotácií. Povodňami zasiahnutým obciam boli vyčlenené financie z krajského rozpočtu na odstránenie následkov prívalových povodní.

VANKÚŠE PRE NEMOCNICU

Vankúše sú pre každú nemocnicu spotrebný tovar. Musia sa často prať a tým rýchlo dochádza k ich degradácii. Bojnická nemocnica potrebuje pre spo- kojnosť pacientov častú výmenu vankúšov a posteľnej bielizne. Spolu s priateľmi z iniciatívy Jasná Voľba sme zabezpečili nákup vankúšov pre oddelenie bojnickej nemocnice, ktoré sa staralo o pacientov s ochorením covid-19. Aj vďaka finančným príspevkom od ďalších darcov, ktorí sa pridali, sme neskôr mohli zakúpiť omnoho viac vankúšov. Dokonca sme časť vankúšov odovzdali aj do nemocnice v Handlovej.

VLAKOVÁ DOPRAVA

Podnikli sme viaceré kroky smerujúce k obnoveniu osobnej vlakovej dopravy na trati Prievidza - Nitrianske Pravno. Zámer sa dostal aj do strategických dokumentov TSK, akými sú Plán dopravnej obslužnosti alebo Plán udržateľnej mobility.

OCHRANA PRÍRODY

Zasadzujeme sa o zmeny územného plánu TSK, ktorými zadefinujeme lesné lokality bez možnosti povrchovej ťažby andezitu. Napríklad lokalita Hrádok je stále vedená ako aktívny dobýva- cí priestor. Územie pritom patrí do Sústavy chránených území členských krajín EÚ - NATURA 2000 a zároveň je aj Chránenou krajinnou oblasťou.

OPRAVENÉ ÚSEKY KRAJSKÝCH CIEST

Našim poslancom sa podarilo presadiť opravu krajskej cesty medzi obcami Lehota pod Vtáčnikom a Podhradie. Taktiež sa nám podarilo medzi opravované úseky v roku 2022 zaradiť krajskú cestu v intra- viláne obce Zemianske Kostoľany a cestu v Prievidzi smerom na mestskú časť Malá Lehôtka.

AUTOBUSY Z LAZIAN CEZ BOJNICE

Podarilo sa nám presadiť zmenu v auto- busovej doprave, ktorú žiadali obyvatelia nášho regiónu dlhé roky. Od 1. apríla 2021 začali premávať vybrané autobusy na trase z Lazian do Prievidze cez mesto Bojnice. Zmeny v cestovnom poriadku nastali aj v odchodoch autobusov na trase z Poruby do Lazian. Výsledkom je, že ľudia sa dostanú autobusom z Lazian priamo do Bojníc a nemusia cestovať 20 km okruhom cez obec Nedožery-Brezany. Zmeny pocítili hlavne pracujúci a pacienti, ktorí sa potrebujú dostať do bojnickej nemocnice.