65. Mgr. Alojz Vlčko
Vedúci kancelárie primátorky mesta Prievidza, vodca prievidzských skautov

Alojz Vlčko je ženatý a má tri deti. Býva v Prievidzi, kde strávil aj svoje detstvo a navštevoval strednú školu - hotelovú akadémiu. Vyštudoval marketingovú komunikáciu na Univerzite Komenského v Bratislave.

Pracuje ako vedúci kancelárie primátorky mesta Prievidza Kataríny Macháčkovej. V tíme primátorky bol pri tom, keď sa podarilo v Prievidzi presadiť mnohé opatrenia, ktoré mesto posunuli výrazne dopredu. Úspešný bol napríklad projekt Transparentné mesto. Prievidza vďaka realizovaným opatreniam získala v roku 2014 celoslovenské 2. miesto v hodnotení Otvorená samospráva. Svoje skúsenosti z práce v samospráve okresného mesta chce využiť pri rozhodovaní na úrovni krajskej samosprávy.

Angažuje sa aj vo viacerých dobrovoľníckych aktivitách. Desiaty rok je vodcom prievidzských skautov, vedie aj oddiel mladších chlapcov - vĺčat. Je šéfredaktorom farského časopisu Bartolomej. Svoje vedomosti z predchádzajúcej práce fundraisera v neziskovej organizácii Depaul Slovensko pracujúcej s ľuďmi bez domova sa snaží využívať ako člen správnej rady neziskových organizácií Charita - dom sv. Vincenta a Harmónia, ktoré poskytujú sociálne služby v Prievidzi. V minulosti pôsobil aj ako redaktor portálu MobilMania.sk, jeho koníčkom tak ostala mobilná komunikácia a všetko čo s ňou súvisí.

Alojz Vlčko o obchvate mesta Prievidza: