1. RNDr. Viera Beňová

Predstavenie

RNDr. Viera Beňová, riaditeľka Piaristickej spojenej školy F. Hanáka, Prievidza, vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika - chémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Celý svoj profesijný život pracuje v školstve, najskôr ako stredoškolská učiteľka, neskôr ako zástupkyňa riaditeľky na Gymnáziu V.B.Nedožerského v Prievidzi, od r.2008 pôsobí v Piaristickej spojenej škole F. Hanáka, kde sa v roku 2011 stala riaditeľkou. V rokoch 2008 – 2011 si rozšírila vzdelanie na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave v študijnom odbore ekonomika a manažment podnikania. V roku 2015 sa zúčastnila študijnej cesty o úspechoch fínskeho školstva.

Prečo som sa rozhodla kandidovať

Veci verejné mi nie sú ľahostajné – som členkou Rady Združenia katolíckych škôl Slovenska a z tejto pozície pripomienkujem všetky legislatívne dokumenty, ku ktorým sa združenie vyjadruje. Týka sa to aj projektu Učiace sa Slovensko. Zaujímam sa o politické dianie a som presvedčená, že sa politika dá robiť čestne, férovo, s ohľadom najmä na dlhodobé efekty, s ohľadom na naše deti a ich budúcnosť. A chcem to svojim pôsobením  ostatným politikom aj verejnosti dokázať.

Čomu sa venujem a čím by som bola prínosom

Keďže sa už viac ako 25 rokov profesijne venujem vzdelávaniu, deťom a mládeži, chcela by som sa na krajskej úrovni venovať školskej politike. TSK momentálne realizuje Stratégiu rozvoja školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020. V nastávajúcom volebnom období sa teda bude vyhodnocovať, prehodnocovať a zrejme aj spracúvať nová. A ja by som chcela byť pri tom a chcela by som , aby nová stratégia bola prínosom pre náš kraj, aj náš región.

Čo ponúkam?

  • Profesionalitu a odbornosť.
  • Pracovitosť a skúsenosti.
  • Slušnosť.
  • Etiku a morálku pri rozhodovaní a hlasovaní.