28. PaedDr. Tomáš Kozák

Vyštudoval som učiteľstvo fyziky a psychológie na UKF v Nitre, školskú psychológiu na UK v Bratislave a na konzervatóriu hru na akordeóne, ktorú vyučujem na ZUŠ.

Som členom akordeónového orchestra, s ktorým úspešne reprezentujeme Slovensko na medzinárodných súťažiach a vediem detský akordeónový orchester.

Okrem toho pôsobím aj v súkromnom sektore ako predajca a mentor pre nových kolegov. Rád sa venujem výchove a vzdelávaniu novej generácie. Snažím sa viesť deti k zmysluplnému využívaniu ich voľného času a budovať v nich vzťah k hudbe a umeniu.

Mám rád férové a otvorené jednanie či už v škole pri práci so žiakmi alebo pri obchodnom stretnutí.

Svoje skúsenosti by som chcel zúročiť najmä v oblasti školstva a kultúry, ale aj v iných otázkach súvisiacich so zlepšením kvality života v okrese Prievidza.

Mám 31 rokov a som ženatý.