8. Mgr. Michal Ďureje

Vyštudoval politológiu na UKF v Nitre a v roku 2017 v tejto oblasti úspešne získal doktorát.

Jeho záujem o politiku a verejné dianie vychádza už z jeho študijného a pracovného zamerania. Momentálne pracuje ako hovorca mesta Prievidza. Odbornou porotou bol nominovaný na prestížnu cenu Hovorca roka 2017 v oblasti samospráva a neziskový sektor.

Má 33 rokov, je ženatý a má dve malé dcéry, Hanku a Agátku.