7. Ing. Martin Drozd

Správca informačného systému v NsP Bojnice a poslanec Mestského zastupiteľstva v Prievidzi v rokoch 2010-2014.

Občiansky aktivista a spoluorganizátor petície za zaradenie nemocnice do koncovej siete.

Ako poslanec riešil hlavne problematiku nelegálnych skládok a ako občiansky aktivista organizoval s dobrovoľníkmi čistenie takýchto oblastí. Zaujíma sa a spolupracuje na rôznych dobrovoľníckych aktivitách v regióne. Keďže pracuje v nemocnici dlhodobo rieši problematiku udržateľnej zdravotnej starostlivosti a jej efektívneho financovania.

Aj to málo čo môžeme spraviť zaváži!