26. Ing. Andrej Kmotorka

Člen tímu lídrov Spoločenstva Piar, mladý podnikateľ

Počas štúdia na univerzite sme spolu s manželkou uvažovali, kde budeme ďalej v živote pokračovať. Dostávali sme rôzne ponuky a premýšľali sme aj nad zahraničím. Avšak v našom meste, v Prievidzi, sa dlhodobo venujeme práci s mládežou a chceli sme v dobrovoľníctve a rozvoji mladých ľudí pokračovať. Tí nám totiž častokrát hovoria, že musia z nášho regiónu kvôli práci odchádzať. Rozhodol som sa, že tejto situácii pomôžem. Založil som v Prievidzi firmu a začal mladých ľudí zamestnáva. To však nestačí. Chcem pomôcť regiónu viac a tak som sa rozhodol, že budem kandidovať za poslanca Trenčianskeho kraja.

Ing. Andrej Kmotorka (* 2. december 1991, Handlová) je slovenský podnikateľ, člen líderského tímu kresťanskej organizácie Spoločenstvo Piar, predseda tretieho rádu Rehole piaristov na Slovensku – Piaristickej fraternity na Slovensku, predseda občianskeho združenia KALAZANS – Združenie detí a mládeže, aktuálne pôsobiaci v Prievidzi. V Slovenskom skautingu bol vodcom 1. oddielu skautov 14. zboru Prievidza.

Andrej Kmotorka ohlásil 24. júla 2017 svoju kandidatúru na poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja za obvod Prievidza ako člen iniciatívy nezávislých kandidátov hornej Nitry – Jasná Voľba.

Štúdium a vzdelanie

Po absolvovaní Piaristického gymnázia Františka Hanáka v Prievidzi pokračoval v štúdiu na Žilinskej univerzite v Žiline na Fakulte riadenia a informatiky. Štúdium ukončil obdržaním titulu Ing. v odbore manažment. Venoval sa problematike neziskových organizácií a propagácií samospráv vo verejnom priestore.

Profesný život

Venuje sa marketingovej komunikácií v spoločnosti, ktorú založil. Je autorom niekoľkých prednášok a prezentácií s témou osobného rozvoja a budovania etiky charakteru.

Pripravoval bloky s vyučovaní v televízií TV LUX a svedectvo v televízií LifeTv. V súčasnej dobe sa venuje neformálnemu vzdelávaniu mládeže na animátorskej škole.

Osobný život

Má mladšieho brata Samuela. Je ženatý a má jedno dieťa.